Cadeirydd y Corff Llywodraethol

Y Cynghorydd Phil Bevan - Gellir cysylltu â nhw trwy gyfeiriad yr ysgol

Y Tîm Arwain

Prifathro

Mr Matthew Webb 

Dirprwy Bennaeth

Mr Rhys Thomas

Penaethiaid Cynorthwyol
Mr Rhys Richardson
Mr Lloyd Mahoney
Mrs Caryl Williams
Mr Dyfrig Jones
Mr Matthew McAvoy
Mr Scott Conway
Mr Adam Gravell
Mrs Tracey Neale
Mr Ryan Jenkins

Timau Lles a Chynnydd

Ysgol Isaf - Gwyndy
Pennaeth – Mrs Elin Williams
Bl 7 – Mrs Cleo Davies
Bl 8 – Ms Emily Stroud
Bl 9 – Mr Churchill
Ysgol Isaf - Gellihaf
Pennaeth - Mrs Bethan Evans
Bl 7 – Mr Owain Chick
Bl 8 – Miss Chloe Condy / Mr Dafydd Tomos
Bl 9 – Miss Rhysian Jenkins
Ysgol Uchaf - Gwyndy
Pennaeth - Mr Iwan Davies
Bl 10 – Ms Victoria James
Bl 11 – Miss Sioned Lewis
Ysgol Uchaf - Gellihaf
Pennaeth – Mrs Catrin Rodric Evans
Bl 10 – Mr Garan Hill
Bl 11 – Mrs Claire Blackford
Y Chweched Dosbarth
Pennaeth – Mrs Sara Skevington
Bl 12 – Mrs Kayley Gourlay
Bl 13 – Mr Dafyd King