Croeso i wefan newydd yr ysgol!

Ein Gweledigaeth, Gwerthoedd a Disgwyliadau:

Mae'r weledigaeth hon wedi ei chrefftio’n ofalus yn dilyn ymgynghoriad llawn â'n disgyblion, staff, rhieni a llywodraethwyr ac mae'n sail i ethos a dyheadau ein hysgol a'r holl benderfyniadau a wneir yn ddyddiol er budd ein disgyblion a'n cymuned.

gweledigaeth_cy

Digwyddiadau

Defnyddiwch ein calendr digwyddiadau i fonitro unrhyw ddyddiadau pwysig sydd i ddod.

Cliciwch ar y botwm Digwyddiadau i weld y rhestr llawn.

Newyddion

Rydym yn awgrymu bod rhieni yn gwirio'r tudalen yma yn rheolaidd er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ac unrhyw wybodaeth allweddol.

Cliciwch ar y botwm Newyddion i weld y rhestr llawn.

cropped-YGCRh_logo_icon-1.png

CYFEIRIAD
Gellihaf Campus, Gelli Haf Road, Blackwood, NP12 3JQ
Y Gwyndy Campus, Pontygwindy Road, Caerphilly, CF83 3HG

FFÔN
01443 875227

Load More

Follow us

Follow us on Instagram and see the
photos of our school life
No feed found with the ID 1. Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.