MENU


Bydd y bwyd yn cael ei goginio yn yr ysgol ar gyfer y disgyblion. Bydd caniatâd i’r disgyblion ddod â’u bwyd eu hunain i’r ysgol. Mae gallu’r cwmnioedd i ddarparu diodydd twym a phrydau iach yn adlewyrchu anghenion deiet y disgyblion.

Mae ceginau cynhwysfawr yn yr ysgol sydd yn medru cwrdd â’u holl ofynion gyda phwyslais arbennig ar gynnyrch ffres a phobi cartref. Mae’r gwasanaeth sydd ar gael yn cynnwys egwyl y bore a’r awr ginio.

Mae’r rhestri bwyd yn ceisio hybu bwyta iach. Cynllunir y seddau yn y ffreutur mewn modd fel ag i gael cymaint â phosibl o le ar gyfer pawb gan gynnwys y disgyblion hynny sy’n dod â’u bwyd eu hunain.

Bob diwrnod fe fydd tri phryd bwyd ar gael ar delerau Awdurdod Lleol. Bydd y rhain yn cynrychioli gwerth am arian ar gyfer disgyblion sy’n talu a’r rhai sy’n derbyn cinio rhad. Gall disgyblion cinio rhad hefyd ddewis o’r rhestr unigol i fyny hyd at werth y pryd rhad.