MENU


Cynllunir Gwaith Cartref gan Adrannau yn unol â gofynion y cwricwlwm, a byddant yn amrywio wrth i’r gwaith ddatblygu.

Mae Gwaith Cartref yn cynnwys ymarfer, paratoi ar gyfer gwaith dosbarth, cyfle i ymchwilio, darllen, dysgu ffeithiau sylfaenol neu adolygu. Rhaid wrth gefnogaeth rhieni e.e drwyofalu bod digon o le ac o amser gan eu plant i wneud eu gwaith ysgrifenedig. Cyfrifoldeb rhieni yw gofalu bod plant yn creu’r arfer o weithio’n gyson. Cofnodir pob gwaith cartref mewn llyfr cyswllt arbennig, a gofynnir i’r rhieni archwilio’r llyfr hwn bob nos a’i lofnodi unwaith yr wythnos. Ceir manylion y llyfr cyswllt yn y dyddiadur ei hun.